Prof. Dr. Ersin Erdoğan

Beyin Cerrah

İlk ve orta öğrenimini Izmir'de tamamladı. 1988 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezuniyetini müteakip 1989 yılında stajyerlik egitimini tamamladiktan sonra kıt'a görevini yapmak üzere Cumhurbaskanlığı Muhafız Alay K.lığına atandı.
1991/1996 yillarinda GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığında uzmanlik ögrenimini tamamladi ve 1998 yilinda Yrd.Doç. oldu. 1999 ve 2000 yillari arasinda Yale Üniversitesi Beyin cerrahi departmanında 1 yil süre ile Epilepsi Cerrahisi konusunda fellowship'lik yaptı ve 2000 yılında epilepsi cerrahisi grubunu olusturarak epilepsili hastaların cerrahi tedavisine başladı. 2003 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 04 Mayıs 2009 tarihinde GATA'da Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü oldu. 27 Nisan 2010 tarihinde Ufuk Üniversitesi Tıp fakültesi Beyin ve sinir cerrahisi ABD da Profesörlüğe atanan Erdoğan halen aynı üniversitede  Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır Ingilizce bilen Prof. Dr. Ersin ERDOGAN evlidir.

.........................................Basında .....................................

 

 

 

 

basinda1

 

 

 

SOL TEMPORAL

Image description
Duyma görme ve anlamamızı sağlar, gördüklerinizin ve duyduklarınızın hafıza kontrollerini sağlar. Kelimelerin tanınmasını sağlar ve kişisel ve davranışsal yapıyı belirler

 

BEYİN SAPI

Image description
Beyin sapı nefes alıp verme, kalp atışı beslenme ve uyanıklılık durumumuzu kontrol eder. Aynı zamanda uyku döngüsü, terleme, kan basıncı, vücut ısısı ve denge de beyin sapı tarafından kontrol edilir.

 

Image descriptionBEYİNCİK


Serebellum adı verilen bu yapı denge duruş ve hareketlerin kontrolünü sağlar. Bunu uzuvları etkileyerek yapar bazı refleks hareketlerin hafızası da burada yer alır.

 

Image descriptionSAĞ TEMPORAL LOB


Duyma, anlama organizasyon ve duyulan ve görülen şeylerdeki konsantrasyon sağ temporal lob tarafından kontrol edilir.müzik notasının sesinin ve konuşma dışı olan aktivitelerin hatırlanmasını sağlar.

OKSİPİTAL LOB

Image description
Oksipital lob, gördüğümüz şeylerin anlaşılmasını sağlar, bu lob aynı zamanda okuma ve yazmayı objelerin bulunması ve renklerin tanınması yolu ile yapar. Kelimelerin ve yazılı objelerin tanınması ve hareketli objelerin takip edilmesi bu lob sayesinde olur.

 

 

Image descriptionPARYETAL LOB


Paryetal lob, görme, dokunma duyusu, vücut pozisyonu, objelerin tutulması ve konuşma ve konuşma dışı hafızayı kontrol eder. Bu lob değişik duyularda gelen girdileri koordine ederek vücudun duyu kontrolünü, yazmayı, matematiği ve dillin anlaşılmasını sağlar.

FRONTAL LOB

Image description
Frontal lob, yüksek entelektüel fonksiyonları kontrol eder. Bunlar: şuurluluk, dışardan gelen uyarıya cevap verme gibi kişinin kişisel özelliklerini yapan fonksiyonlardır. Yutma, tükrük oluşması, konuşma çiğneme, yüz ifadesi ve bunu yanında el, kol, kalça, bacak ve ayak hareketlerin koordinasyonlarını bu lob yapar

 

Beyin Cerrahisi Tarihçe

Cemil Topuzlu

Türkiye'nin tıp tarihine baktığımızda bütün tıp dallarının kuruluşunda ve gelişmesinde daima askeri doktorlar ve Gülhane'yi önde görüyoruz. Türkiye'de Nöroşirürji'nin başlangıcında da öyle olmuştu. Türkiye'de ilk Nöroşirürjikal operasyonu gerçekleştiren Cemil Topuzlu'dur. Cemil Paşa 1905 yılında yayınladığı “Memories at observations Medicales” isimli kitabında Jaksonien epilepsisi olan hastada trepanasyon ameliyatı , bir periferik sinir tamiri ve pott absesi sonucu paraplejik olan bir hastaya laminektomi ameliyatı yaptığını ve bu ameliyatların şifayla sonuçlandığını yazmıştır.

Dünya'da Nöroşirürji ile ilgili operasyonları ilk başlatanlar Genel Cerrahlar olmasına rağmen bir nöroşirürji uzmanının nöroşirürjinin bilim dalı olarak kurulmasında destek ve katkıları olmuştur. Türkiyede'de bu katkı bir asabiyeci olan Dr. Reşit Tahsin'den gelmiştir. Daha sonra yine bir askeri tıbbiyeli olan Mazhar Osman 1908 yılında Almanya'daki tahsilinden sonra cerrahlara Nöroşirürjiyi telkin etmiş (1920-30'lu yıllarda) ve Türkiye'nin ilk sertifikalı Nöroşirürjiyeni olan Dr. Abdulkadir Cahit Tüner ve daha sonra Dr. Cemil Şerif Baydur ve Dr. Hami Dilek ‘in yetişmesinde katkıda bulunmuştur. 1950'li yıllarda Dr. Recai Ergüder bir genel cerrahi hocası olmasına rağmen bazı sinir cerrahi olguları dahil her türlü ameliyatı büyük bir ustalıkla yapıyordu. Yine o yıllarda Dr.Nani Ayral iki yıl Amerika'da genel cerrahi ve kısmen nöroşirürji üzerine çalışmış, Kore'den dönen yaralıların kafasındaki şarapnel parçalarını çıkarıyor, gerekenlere laminektomi yapıyordu.

1958 yılında GATA Nöroşirürji Kliniği müstakil olarak kurulduğunda Dr. Zinnur Hüseyin Rollas Nöroşirürji kliniğine atanmıştır. 1965 yılında Amerika'daki Nöroşirürji eğitimini tamamlayan Dr. Hamit Ziya Gökalp ile beraber başlayan gerek yapılan müdahaleler , gerek planlanan hedefler açısından çağına uygun bir Nöroşirürji kliniğinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilebilir.

BEYİN CERRAHİSİ HASTALIKLARI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME

Boyun, Sırt ve bel
Omurga ve Periferik Sinir Sistemi Anatomisi
Yapay servikal disk protezi
Kauda Ekuna Sendromu
Sentral Kord Sendromu
Servikal Omurga
Fıtık
Bel Ağrısı
Mekanik Bel Ağrısı
Lomber spinal stenoz (dar kanal)
Microcerrahi ile  Omurga Cerrahisi
Boyun Ağrısı
Osteoartrit
Skolyoz
Spina Bifida
Spinal Kord Yaralanması (SKY)
Spinal Kord Stimülasyonu (SKS)
Spinal Enfeksiyonlar
Spinal Tümörler
Tarlov kisti
Gergin omurilik Sendromu
Omurganın Çökme Kırıkları

Bazı Beyin Hastalıkları
Erişkin Hidrosefalisi
Chiari Malformasyonu
Cushing Hastalığı
Hidrosefali

Beyin/Omurilik Yaralanmaları
Santral Kord Sedromu
Konküzyon
Beyin Ateşli Silah Yaralanması
Travmatik Beyin Yaralanması

Beyin/Omurilik Tümörleri
Astrositoma
Beyin Metastazları
Beyin Tümörleri
Cushing Hastalığı
Glioblastoma
Menengioma
Nörofibromatozis
Spinal Tümörler
Stereotaktik Radyocerrahi
Hipofiz bezi ve tümörleri

Genel Beyin Cerrahisi
Beynin anatomisi
Nörolojik Teşhis Yöntemleri
Kök Hücre Araştırmaları

Ağrı
Karpal Tünel Sendromu
Kronik Ağrı
Bel Ağrısı
Mekanik Bel Ağrısı
Boyun Ağrısı
Oksipital Nevralji

Spinal Kord Stimülasyonu (SKS)
Spastisite
Trigeminal Nevralji

Çocuk Beyin Cerrahisi Hastalıkları
Beyin Tümörleri
Chiari Malformasyonu
Kraniosinostozis ve kraniofasial hastalıklar
Epilepsi
Hidrosefali
Nörofibromatozis
Pozisyonel Başlık Bant Tedavisi
Pozisyonel Plagisefali
Sarsılmış Bebek Sendromu
Spastitite
Spina Bifida
Gergin Omurilik Sendromu

Nöbet / Tremor / Hareket Bozuklukları
Derin Beyin stimülasyonu
Distoni
Epilepsi
Hareket Bozuklukları
Parkinson Hastalığı
Vagus Sinir Stimülasyonu

Multibl Skleroz ( MS )
İnme ve İlişkili Durumlar
Arteriovenöz Malformasyonlar
Karotid  Stenoz ve Karotidendarterektomi
Kavernöz Malformasyonlar

Beyin Anevrizmalarında Tedavi Seçenekleri


Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgiler

Afazi
Akustik Nöroma
Alzheimer Bakıcıları için Bilgi   
Alzheimer Hastalığı
Amyotrofik Lateral Skleroz ALS, Lou Gehrig hastalığı
Arteriovenöz Malformasyon (AVM)
Ataksia Telanjiektasia
Baş Ağrısı
Baş Dönmesi ve Vertigo
Bayılma
Bel Ağrısı
Bell Paralizisi - yüz felci
Beyin Anevrizması
Beyin Hastalıkları
Beyin Kanseri
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı
Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri
Dejeneratif Sinir Hastalıkları
Demans
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığı
Distoni
Diyabetik Ayak
Diyabetik Sinir Problemleri
Ensefalit
Epilepsi
Friedreich's Ataksisi
Genetik Beyin Hastalıkları
Guillain-Barre Sendromu
Hafıza
Hareket Bozuklukları
Hidrosefali
Huntington Hastalığı
Kafatası ve beyin malformasyonları
Karpal Tünel Sendromu
Kompleks bölgesel ağrı sendromları
Konkuzyon
Lewy cisimcikli ( lewy cisimciği hastalığı)
Lökodistrofi
Menenjit
Migren
Multibl Sklerozis
Myastenia Gravis
Neurofibromatozis
Nöbet Sara
Nöral Tüp Defektleri
Nöroblastoma
Nörolojik Hastalıklar
Nöromüsküler Hastalıklar
Omurilik Hastalıklar
Omurilik Yaralanmaları
Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları
Parkinson Hastalığı
Periferik Sinir Hastalığı
Polio ve Polio Sonrası Sendromlar
Progresif Supranükleer Palsy
Progressive Supranuclear Plasy
Rett Sendromu
Reye Sendromu
Serebral Palsy
Siringomyeli - Siringomiyeli
Siyatik
Spina Bifida
Spinal Muskuler Atofi
Tay-Sachs Hastalığı
Torasik Çıkış Sendromu
Tourette Sendromu
Travmatik beyin Yaralanması
Tremor
Trigeminal Nevralji
Tuberous Sklerozis
Uyku Apnesi
West Nile Virüs Hastalığı
Wilson Hastalığı
Yüz yaralanmaları ve hastalıkları
Zona Hastalığı

 

 

Afazi

Konuşmayı kontrol altında tutan beyin bölümünün hasarı sonucunda oluşan bir hastalıktır. Hastanın okumasını, yazmasını ve söylemek istediği şeyleri söyleyemez. İnme olan hastalarda sık olarak görülmektedir. Beyin tümörleri, enfeksiyonlar, travmalar ve demans da sebeplerden biri olabilir. Değişik şekillerde afazi olabilir bu da beynin yaralanan kısmının neresi olduğuna bağlıdır. Dört ana tipte görülebilir: Motor afazi – söylenileni anlar söylemek istediğini beyninde toparlar fakat söyleyemez veya yazamaz. Sensorial afazi – konuşmaları duyabilir yazıları görebilir fakat anlayamazlar Anomik afazi – hasta objelerin yerlerin veya olayların isimlendirilmesinde problem yaşar Global Afazi – hem anlayamaz, hem okuyamaz, hem konuşamaz, yazamaz ve okuyamaz. Hastaların bazıları herhangi bir tedavi görmeden iyileşebilirler. Bazıları ise mümkün olan en kısa sürede konuşma terapisi görmelidir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Akustik Nöroma

 

Diğer İsimleri: Akustik Neurolemmoma, Akustik Nörinoma, Duyma Tümörü, Vestibüler Schwannoma

Kulak ile beyin arasında bağlantıyı sağlayan bir sinirin kanser olmayan tümörüdür. Tümör genellikle yavaş büyür. Büyüdüğü zaman duyma ve denge siniri ile beyin sapına bası yapar. Başlangıçta herhangi bir bulgu olmayabilir. Aşağıdaki şikayetleri yapar:

 • Tek taraflı duyma kaybı
 • Kulakta çınlama
 • Baş dönmesi ve denge problemleri

Akustik Nöromanın tanısı şikayetlerinin orta kulak problemlerine benzemesi nedeniyle zor olabilir. Kulak muayenesi duyma testi ve kulak filmleri  (CT veya MRI) varsa tanı konulabilir.
Eğer tümör küçük ve hasta yaşı oldukça ileri ise takip edilebilir. Eğer tedavi yapılacaksa cerrahi ve radyocerrahi denilen iki yöntem uygulanabilir. Her iki kulağı da ilgilendiren tümör varsa sıklıkla beraberinde nörofibromatozis denilen genetik bir hastalık vardır. Çok ileri dönemlerinde tümör yüz felci yapabilir. Daha da büyüyünce beyin sapına basarak hastanın hayatını tehdit edebilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Alzheimer Bakıcıları için Bilgi

       
Alzheimer hastalığı (AH) olan hastaya bakıcılık yapan  kişi çok stresli ve aşırı dolmuş durumdadır. Bu kişinin öncelikle kendine bakması ve yardım gerektiğinde istemesi çok önemlidir.
Doktor ile konuşup bu konuda semptomları kontrol altına almak için hangi ilaçların yadımcı olabileceğinin sorulması gerekir veya bu tür hastaları olan kişiler ile grup oluşturup bilgi alışverişinde bulanabilir.
Hastanız iyi durumda ise günlük rutin işlerinizi yapabilir hastayı günlük bakım yapan yerlere kısa süreli bırakabilirsiniz. İlerisi için planlarınızı yapmalısınız:

 • Mali ve legal işler için gereken dokümanları hazırlamalısınız
 • Yardımcı bakım evleri araştırabilirisiniz
 • Sigortanızın neleri kapsayıp neleri kapsamadığını öğrenmelisiniz

beyincerrahisi ana sayfa...

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı yaşlı hastalar arasındaki en sık görülen demans şekildir. Demans bir beyin hastalığı olup kişinin hastanın günlük aktivitelerinin bozulmasına yol açar.

Alzheimer Hastalığı yavaş başlangıçlıdır. İlk olarak beynin düşünme, hafıza ve dil bölümünü etkiler. Alzheimer Hastalığı olan kişi yakında olmuş hadiseleri hatırlamaz ve tanıdığı kişilerin isimlerini hatırlayama da güçlük çeker. Zaman içinde şikayetlerde artış olabilir. Kişiler aile üyelerini tanıyamaz, yazama ve okumada güçlük çekerler. Dişlerini nasıl fırçaladıklarını ve saçlarını nasıl taradıklarını unuturlar. Daha sonra kızgın ve hezeyanlı olurlar veya evin dışına çıkmak isterler.

Nihayet total bakım isterler. Bu olay aile üyeleri için stres yaratır.

Alzheimer Hastalığı 60 yaşından sonra başlar. Yaşlandıkça hastalığa yakalanma riski artar.

Hastalığı durduran bir tedavi henüz yoktur. Belirli süreler için hastanın şikayetlerini azaltmaya yönelik ilaçlar vardır

beyincerrahisi ana sayfa...

Amyotrofik Lateral Skleroz

Diğer isimleri: ALS, Lou Gehrig hastalığı

,

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) sinir sistem hastalığıdır ve beyin ve omurilikteki nöron denilen sinir hücrelerini tutar. Bu nöronlar beyinden omuriliğe oradan da kol ve bacak hareketlerini yapan istemli kaslara mesajların iletilmesini sağlarlar. İlk başlangıçta hafif kas problemleri olarak başlar. Bazı hastalar da aşağıdakiler olabilir.

 • Yürümede güçlük
 • Yazmada güçlük
 • Konuşma problemleri

 

Zamanla hasta gücünü kaybeder ve hareket edemez. Göğüs kafesini hareket ettiren kaslar tutulursa hasta nefes alamaz. Suni teneffüs cihazı yardımcı olar fakat Amyotrofik Lateral Sklerozu olan hastalar çoğunlukla akciğer yetmezliği sonucu kaybedilirler.

Hastalık genellikle 40 ila 60 yaşları arasında olur. Erkeklerde daha sıktır. Sebebin ne olduğunu kimse bilememektedir. Ailede görülebilir fakat randomizedir. Tedavisi yoktur. İlaçlar şikayetleri azaltır bazen yaşam süresini uzatabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Arteriovenöz Malformasyon (AVM)

 

Arteriovenöz Malformasyon (AVM) beyindeki dolaşım sisteminde bir hastalıktır. Normalde dolaşım sistemi arterler kapiller ve venlerden oluşmaktadır ve kalpten kanı taşırlar. AVM arter ve venlerin birbirlerine girip karmaşık bir yumak yapmaları olarak tarif edilebilir. Organdaki kan dolaşımının düzenini de etkileyebilir. AVM damarların olduğu her yerde olabilir. Beyinde olduğunda hastada baş ağrısı ve bayılma gibi şikayetlere neden olabilir. Fakat beyin ve omurilik AVM hastalığı olan hastalar genellikle az veya hiç şikayetleri olmaz.

AVM nin sebebi bilinmemektedir, hamilelik döneminde veya doğumdan hemen sonra geliştiği düşünülür. AVM nin en önemli tehlikesi kanamasıdır. Tedavide cerrahi ve radyocerrahi kullanılır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Ataksia Telanjiektasia

Ataksia Telanjiektasia (AT) nadir genetik geçişli bir hastalıktır. Hastalık sinir sistemini, immün sistemi ve diğer vücut sistemlerini etkiler. Şikayetler çocukluk çağında başlar ve aşağıdakiler görülür:

 • Ataksi – hareketlerin koordinasyonunda güçlük
 • Dengesizlik
 • Sarhoşvari peltek konuşma
 • Ciltte ve gözde ince kırmızı ağ şeklinde ven yumakları
 • Akciğer enfeksiyonu
 • Fiziksel ve seksüel gelişimde gerilik

 

AT si olan hastaların diyabet ve lenfoma ve lösemi gibi kanser türlerine yakalanma riski yüksektir. AT beyni etkilemesine rağmen bu hastaların IQ su normal veya normal üzerindedir.

AT nin tamamen bir tedavisi yoktur. Tedavi bazı şikayetlerin azalmasına sebep olur. İmmün sistemin güçlenmesi için enjeksiyonlar yapılabilir. Fizik ve konuşma tedavisi ile yüksek doz vitamin tedavisi uygulanabilir. AT li hastalar onlu yaşlarda veya yirmili yaşların başında kaybedilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Baş Ağrısı

Neredeyse herkes baş ağrısından muzdarip olmuştur. En sık rastlanılan ağrı gerilim baş ağrısıdır. Gerilim baş ağrısı omuz, boyun, baş ve çene kaslarının gerilmesi neticesinde olan bir ağrıdır. Genellikle depresyon, stres ve anksiyete ile ilgilidir. Kişiler genellikle, yoğun çalıştıklarında, yeterince uyumadıklarında, öğün atladıklarında veya alkol kullandıklarında bu baş ağrısını hissederler.

Diğer sık rastlanılan baş ağrısı tipleri ise; migren, küme baş ağrısı ve sinüs ağrısıdır. Bir çok insan yaşam sitilini değiştirdiğinde veya gevşemeyi öğrendiğinde veya ağrı kesici aldığında rahatlarlar.

Baş ağrısının bir çok sebebi vardır, ciddi ağrı sebebi ise nadirdir. Bazen baş ağrısı ciddi bir bir hastalığın uyarıcı belirtisidir. Eğer şiddetli ani başlayan bir ağrınız varsa doktorunuza müracaat edin. Baş ağrısının yni başlaması sabahları olması bulantı ve kusma ile beraber olması beyin de bir kitle olabileceğini düşündürürken hastanın boyun hareketinde zorluk ateş ve şuur bozukluğu varsa bu durumda menenjit veya Ensefalit düşünülebilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Baş Dönmesi ve Vertigo

Baş dönmeniz varsa bulutların üzerinde ve dengesizlik hissedebilirsiniz. Eğer oda dönüyorsa vertigonuz vardır.

Kan basıncında ani düşüş veya susuzluk kişide baş dönmesi yapabilir. Birçok kişi oturduğu yerden aniden kalkınca başı dönüyormuş gibi hissedebilir.

Baş dönmesi genellikle kendiliğinden iyileşir ve tedaviye gerek yoktur. Fakat bu da başka hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bazı ilaçlar veya kulak problemleri de baş dönmesi yapabilir. Yolculuk tutması durumlarında da baş dönmesi olabilir. Diğer birçok  sebeplerde yapabilir.

Sık olarak baş dönmeniz oluyorsa doktorunuza müracaat etmeniz uygun olur.

beyincerrahisi ana sayfa...

Bayılma

Senkop adı da verilir

Eğer başınızdan böyle bir hadise geçti ise yalnız değilsiniz insanların yaklaşık 1/3 ü hayatlarının bir döneminde baygınlık geçirmişlerdir. Bayılma veya Senkop hastanın geçici olarak şuurunu kaybetmesi anlamına gelir. Kas kontrolünüzü kaybedip düşebilirsiniz. Birçoğu süratle ve tam olarak toparlanır.

Bayılma genellikle tansiyonunuzun aniden düşmesi sonucunda olur bu şekilde beyne giden kan azalır. Yaşlı hastalarda daha sıktır. Bunun sebeplerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Sıcak ve dehidratasyon (susuz kalmak)
 • Emosyonel stres
 • Aniden ayağa kalkmak
 • Bazı ilaçlar
 • Kan şekerinin ani düşmesi
 • Kalp problemleri

 

Bayılma genellikle endişe edilecek bir olay değildir ama çok önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Doktorunuza müracaat etmeniz uygun olacaktır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Bel Ağrısı

Lombago veya siyatik olarak da söylenir

Eğer bel ağrınız varsa yalnız olmadığınızı söyleyebilirim. Bel ağrısı en sık rastlanılan tıbbi problemlerden biridir ve hayatları boyunca 10 kişiden 8 i bu hastalığa maruz kalır. Bel ağrısı kaba ağrıdan keskin can yakıcı ağrıya kadar geniş spektrumda olabilir. Akut bel ağrısı aniden başlar birkaç gün veya hafta kadar sürer. Eğer bel ağrısı 3 aydan fazladır devam ediyorsa kronik olarak nitelendirilir.

Bel ağrılarının çoğu kendiliğinden belli bir sürede geçerler. Ağrının tersine yükü vermek rahatlatabilir istirahat faydalıdır. Bununla beraber 2 günden fazla yatmak ağrıyı artırabilir (bel fıtığı gibi durumları çoğu bunun dışında kalır). Eğer hastanın bel ağrısı 3 günden fazla sürüyorsa aile hekiminize başvurun. Eğer bel ağrınız bir kaza sonucunda başlamışsa bu zaman da doktora başvurmalısınız.

beyincerrahisi ana sayfa...

Bell Paralizisi - yüz felci

Eğer hastada Bell Paralizisi varsa yüzünün bir yarısı geçici olarak felç olur. Genellikle tek taraflı olur. Şikayetler aniden belirir, hasta gözünü kapatamaz ve felçli taraftaki ağız kenarı düşer. Şikayetleri olay başladıktan 48 saat sonra daha belirgindir.

Bu konuda düşünülen sebep viral enfeksiyon sonrası fasiyal sinirin şişmesi olara düşünülmektedir. Hamile olanlarda, diyabetli olanlarda, soğuktan dolayı veya gripten dolayı hastalananlarda Bell Paralizisi daha sık olarak ortaya çıkar.

Hastaların % 75 i herhangi bir tedavi yapmadan iyileşirler. Tedavili veya tedavisiz olsun hastalar 2. haftadan sonra daha iyidirler ve tam iyileşme 3 ila 6 ay arasında olur.

beyincerrahisi ana sayfa...

Beyin Anevrizması

Halk arasında beyinde baloncuk, olarak da tarif edilir.

Beyin Anevrizması damarda anormal genişleme veya baloncuk olarak görülmektedir. Bazen çilek parçacığı anevrizması da küçük olması sebebiyle denilir. Çoğunlukla anevrizmalar kanamadan veya belli bir büyüklüğe gelmeden bulgu vermezler.

Eğer anevrizma büyüyüp sinire basarsa şikayet ve bulguya yol açar. Bu şikayetler:

 • Göz kapağının düşmesi
 • Çift görme veya diğer görme bozuklukları
 • Gözün üzerinde veya arkasında ağrı olaması
 • Vücudun  bir yarısında kuvvetsizlik ve uyuşukluk

 

Tedavi genellikle anevrizmanın büyüklüğüne veya yerine, hastanın yaşına anevrizmanın kanayıp kanamadığına veya mikrobik olup olmadığına bağlıdır. Anevrizma kanarsa hastada ani başlayan şiddetli baş ağrısı, kusma bulantı ense sertliği, şuur kaybı ve inme benzeri bulgular olabilir. Bu bulgulardan her biri acil müdahale gerektirir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Beyin Hastalıkları

Beyin vücudun merkezini kontrol eder. Düşünce, hafıza, konuşma ve hareketlerimizi kontrol eder. Birçok organın çalışmasını düzenler. Eğer beyin sağlıklı ise otomatik ve hızlı olarak çalışır. Problem olduğunda sonuçları çok kötü olur.

Beyinde iltihap olduğunda görme kaybı, kuvvetsizlik ve felç yapabilir. İnmeler sonrasında beyin hücrelerinde kayıp olabilire bu da açık olarak düşünmede de sıkıntı olabilir. Beyin tümörlerinde genellikle beyne bası yaparak bulgu verirler. Bazı beyin hastalıkları genetik olabilir. Ama buna rağmen Alzheimer gibi bazı hastalıklarının sebebini hala biemiyoruz.

Beyin hastalıklarında olan şikayetler hastalığın şekline göre değişik. Bazı hastalıklarda hasar kalıcıdır. Bazı vakalarda cerrahi, ilaçlar ve fizik tedavisi ile tedavi sağlanabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Beyin Kanseri

Glioma veya gliobalastoma, metastaz  da denilir. İki tip beyin kanseri vardır beynin kendi hücrelerinden kaynaklanıp beyinden başlayan kanserler buna Primer beyin kanseri denilir. Metastatik beyin kanserleri ise vücudun herhangi bir yerinde başlayıp beyne yayılan tümörlere denilir. Beyin tümörleri iyi huylu ise benign kötü huylu ise Malign denilmektedir.

Beyin tümörleri birçok bulgu ve şikâyete neden olur. Bazılarını aşağıda örnekledim:

 • Başağrısı sabahları daha kötüdür
 • Bulantı kusma
 • Konuşma, duyma ve görme bozukuluğu
 • Denge ve yürümede zorluk
 • Düşünme ve hafızada bozulmalar
 • Kas seğirmesi ve kasılması
 • Uyuşukluk veya karıncalanma bacak ve kollarda

beyincerrahisi ana sayfa...

Beyin tümörlerinin sebebi tam olarak bilinememektedir.

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

,Herediter motor duyusal nöropati, peroneal muskuler atrofi olarak da isimlendirilir

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı (CMT) bir grup genetik hastalıktır. Bu hastalık bunu bulan üç doktorun isimleri ile anılır ilki hastalığı ilk tarif etmiştir. ABD de Charcot-Marie-Tooth Hastalığı 3300 kişiden birini etkiler.

CMT hastaların periferal sinirlerini etkiler. Periferal sinirler beyinden gelip omurilikjten çıkan sinirlerdir bunlar beyinden gelen emirlerin vücuda yayılmasını sağlarlar. Şikayetler genellikle onlu yaşlarda başlar. Başparmağın açılanmasının çok fazla olması gibi ayak problemleri olabilir. Charcot-Marie-Tooth Hastalığı ilerlediği zaman bacak alt kısımlarında kuvvetsizlik ve ellerde kuvvetsizlik olabilir.

Tam bir tedavisi yoktur.  Hastalık öyle yavaş ilerlemektedir ki hasta ancak artan bulgularla doktora gelir. CMT olan hastaların çoğu aktif ve normal yaşam sürelerinde yaşarlar. Fizik tedavi mesleki terapiler, breysler ve diğer aletler ve bazen cerrahi hastanın faydalanmasına yol açmaktadır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı nadir dejeneratif bir beyin rahatsızlığıdır. Şikayetler genellikle 60 lı yaşlar da başlar. Hafıza problemleri, davranış değişiklikleri, zayıf kas koordinasyonu, çabuk ilerleyen demans, koma ve ölüm ile sonlanır. Hastaların bir çoğu yıl içinde kaybedilir.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığının üç ana katagorisi vardır.

 • Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı, bu herhangi bir sebeb olmadan olur
 • Herediter Creutzfeldt-Jakob Hastalığı ailelerde görülür.
 • Sonradan olan Creutzfeldt-Jakob Hastalığı, burada enfekte doku ile muattabiyet vardır.

 

Büyük baş hayvanlardan geçen Creutzfeldt-Jakob Hastalığına bovine spongiform ensefalopati (BSE) veya “deli dana hastalığı” adı verilir. Buradaki endişe enfekte hayvan eti yenilmesi ile hastalığın geçebileceğidir fakat bununla ilgili direk bir kanıt yoktur.

beyincerrahisi ana sayfa...

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri kafatasının içine doğru büyürler. Çocukluk çağı tümörlerinde en sık görülendir. Bazıları iyi huylu iken bazıları malindir (kötü huyludur). Malign tümörler kanserleşmiş olandır.

Aşağıdaki şikayetleri oluşturabilir:

 • Başağrısı
 • Bulantı ve kusma
 • Kişilik değişimleri
 • Depresyon
 • Kaslarını kontrol etmede zorluk
 • Nöbet
 • Görme ve konuşma problemleri

 

Çocuklardaki tedavi bazen büyüklerden farklıdır. Uzun dönemde yan etkileri olan tedaviler burada önemli bir endişeyi yaparlar. Tedavi opsiyonları tümörün tipine göre değişir. Tümörün çıkarılması sıklıkla mümkündür, eğer çıkarılamadıysa Radyoterapi (7 yaşından büyük), kemoterapi veya ikisi beraber kullanılabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Dejeneratif Sinir Hastalıkları

Nörodejeneratif hastalıklar olarak da isimlendirilir.

Dejeneratif Sinir Hastalıkları denge, hareket, nefes alma kalp fonksiyonu gibi birçok vücut aktivitesinin kötüleşmesine sebep olur. Bu hastalıkların çoğu genetiktir. Yani aileden geçmiş veya genetik mutasyon sonucunda oluşmuştur. Bazı tıbbi durumlarda alkolizm, tümör ve inme gibi, diğer şekillerde hasar yapabilir. Toksinler kimyasallar ve virüslerde sebep olabilir.

Dejeneratif Sinir Hastalıklarının bazı örnekleri:

 • Alzheimer Hastalığı
 • Amyotrofik Lateral Skleroz
 • Friedreich ataksisi
 • Huntington hastalığı
 • Lewy body hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Spinal musküler atrofi

 

Dejeneratif Sinir Hastalıkları ciddidir ve bazen hayatı tehdit edebilir. Tipine bağlıdır. Birçoğunda tam bir tedavi yoktur. Tedavideki amaç genellikle şikayetleri azaltmaya yöneliktir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Demans

Demans beyni etkileyen hastalık tarafından oluşturulan bir grup semptomdan oluşmaktadır. Spesifik bir hastalık değildir. Demansı olan hastalar yemek yeme giyinme gibi günlük aktivitelerini yapabilmek için bile düşünce yeteneklerinde zorlanırlar. Problem çözme yeteneklerini veya duygularını kontrol etme yeteneklerini kaybederler. Kişilikleri değişebilir. Ajite olabilir ve olmayan şeyleri varmış gibi görebilirler.

Hafıza kaybı en sık rastlanılan semptomdur. Tek başına hafızanızda problem olması demans olduğunuz anlamına gelmez. Demans hastalığı olanlar hafıza ve dil gibi birden fazla fonksiyonlarla problem yaşar.

Birçok değişik hastalık demansa sebep olabilir (örneğin Alzheimer hastalığı ve inme gibi. Bu hasatlıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar vardır. Fakat ilaçlar demansın kendisini tedavi etmezler bunun yerine hastanın bazı şikayetlerini kontrol altına alıp hastalığın hızını yavaşlatabilirler.

beyincerrahisi ana sayfa...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığı

Çocuğunuz sabit oturmakta ve sakin durmakta güçlük mü çekiyor? Çocuğunuz düşünmeden önce mi hareket ediyor? Eğer öyle ise çocuğunuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığına sahip olabilir. Aslında her insan bazen benzer hareketler yapabilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığı olanlarda bu durum altı aydan daha uzun sürer ve evde okulda yada sosyal çevrede sıkıntı yaratır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığı erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür ve ABD de her 100 çocuktan 3 ila 5 inde görülür. Bu hastalığın ana karakterleri:

 • Dikkatsizlik
 • Hiperaktivite
 • Aşırı uyarılabilirlik

 

Bu hastalığın sebebini kimse bilememektedir. Genetik bir faktör olabilir. Tedavide sadece hastanın şikayetlerini kontrol altına almaya yönelik ilaçlar kullanılabilir. Davranışsal tedaviler de yardımcı olabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Distoni

Distoni kaslarındaki istemsiz kasılmalar sonucu oluşan bir hareket hastalığıdır. Bu kasılmalar kıvrılmalara ve tekrarlayıcı hareketlere neden olur. Bazen ağrılıdır.

Distoni bir kası bir kas grubunu veya vücuttaki tüm kasları etkiler. Titreme, ses problemleri ve ayak sürüklemesi şikayetler arasında sayılabilir. Semptomlar çocukluk çağında başlar. Onlu yaşlardan veya genç erişkinlik döneminde debaşlayabilir. Bazı olgular gitiikçe kötüleşirken bazıları hafif seyirlidir.

Bazı olgularda Distoni genetik geçişlidir. Bazıları başka bir hastalık nedeniyle başlar. Araştırıcılar kasların kasılması ile beyin merkezinin etkilenmesi sonucunda hastalarda kasılmaların olduğunu düşünmektedir. Tam bir tedavisi yoktur. Ama doktorlar hastanın kasılmasını azaltıcı ilaç cerrahi ve fizik tedavi uygularlar.

beyincerrahisi ana sayfa...

Diyabetik Ayak

Eğer bir kişi diyabetli ise kan şekeri çok yüksek demektir. Zamanla bu yüksek şeker düzeyi kişinin damar ve sinirlerini harap eder. Diyabetin oluşturduğu hasar hastanın ayağını hissetmesini engeller. Kesildiğini kabardığını veya ağrıdığını hissetmezsiniz. Ayak yaralanmaları ülser ve enfeksiyonlara neden olur. Bazı olgularda ampütasyona kadar gider. Kan damarlarındaki problem ile de ayağın beslenmesi ve oksijenlenmesi bozulur. Bu hastalrın ayaklarındaki iltihap ve ağrının iyileşmesi de zordur.

Ayak problemleri engellenebilir. İlk olarak hastanın kan şeker seviyesini kontrol etmesi gerekmektedir. İyi bir ayak hijyeni de olmazsa olmazlardandır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Diyabetik Sinir Problemleri

 

Eğer bir kişi diyabetli ise kan şekeri çok yüksek demektir. Zamanla bu yüksek şeker düzeyi kişinin damar ve sinirlerini harap eder. Hasarlanan sinir gerekli mesajları göndermeyi keser veya mesajları yavaş veya yanlış zamanlarda gönderir.

Bu hasarlanmaya diyabetik nöropati denilir. Diyabetik hastaların yaklaşık yarısında diyabetik nöropati vardır. Şikayetleri aşağıda görülmektedir:

 • Ellerde, bacaklarda ve ayaklarda uyuşukluk
 • Yanıcı ağrı karıncalanma
 • Bulantı, kusma, kabızlık veya ishal
 • Seksüel fonksiyon bozuklukları
 • Ürolojik problemler
 • Ani pozisyon değişikliklerinde baş dönmesi

 

Kan şekerinin kontrolü sinir problemlerinin engellenmesi veya daha kötü olmaması için önemlidir. Tedavide ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar kullanılabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Ensefalit

Ensefalit beynin iltihabi bir rahatsızlığıdır. Genellikle bulunan sebep viraldir fakat bakterilerde bu hastalığı yapabilir. Olgular hafiften ağıra kadar değişir. Hafif olgularda nezle benzeri şikayetler varken, şiddetli olgularda;

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Ani ateş
 • Uyku hali
 • Konfüzyon
 • Kusma
 • Nöbet

 

Hafif olgularda istirahat yeterlidir beraberinde sıvı ve ağrı kesiciler verilir.ciddi olgular hastaneye yatırılır. Bu hastalık çok da nadir değildir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Epilepsi

Epilepsi tekrarlayan bayılmaların olduğu (nöbet) bir beyin hastalığıdır. Nöbet sinir hücrelerinin normalde olmaması gereken anormal elektrik deşarjlarının beyinde yarattığı etki sonrasında olur. Hastalar anormal duygu ve hisler hissedip anormal davranabilirler. Ani kas spazmı ve şuurun kaybedilmesi olabilir.

Epilepsi birçok muhtemel sebebi vardır; beyin yaralanması anormal beyin gelişimi. Birçok olguda sebep bilinmemektedir

Doktorlar beyin filmleri ve EEG yaptırarak tanı koymaya çalışırlar. Önemli olan tedaviye hemen başlanmasıdır tedavi NÖROLOJİ uzmanlarınca başlanmalıdır. İlaçlar yeterli olmayınca epilepsi cerrahisi düşünülebilir. Cerrahide epileptik odağın çıkarılması veya implante edilen cihazlardan Vagal sinir stimülasyonu (VNS) kullanılabilir. Çocuklarda bazı diyetler faydalı olabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Friedreich's Ataksisi

Friedreich's Ataksisi sinir sisteminin hasarlandığı bir genetik geçişli hastalıktır. Hastalık hastanın omuriliğini ve kol ve bacakların hareketini sağlayan sinirlerini etkiler. Şikayetler genellikle 5 ila 15 yaş arasında başlar. Ana semptom ataksidir, bu da hareketlerin koordinasyonunda bozukluk anlamına gelir. Spesifik bulgular:

 • Yürüme zorluğu
 • Kas güçsüzlüğü
 • Konuşma problemleri
 • İstemsiz göz hareketleri
 • Skolyoz
 • Kalp çarpıntıları

 

Friedreich's Ataksisi olan hastalar şikayetlerin ilk başlamasından 15 ila 20 yıl sonra tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyarlar. Ciddi olgular oldukça bağımlı olabilirler. Hastanın şikâyetlerini düzeltmeye yönelik ilaçlar, breys, cerrahi ve fizik tedavi yöntemleri kullanılabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Genetik Beyin Hastalıkları

Genetik hastalık bir genin şeklinin değişmesi ile olur buna mutasyon denilir. Genetik beyin hasatlıkları genellikle beynin gelişmesini ve fonksiyonlarını etkiler.

Bazı genetik beyin hastalıkları kazaen olan gen mutasyonları sonucunda veya sigara içmek gibi çevresel faktörlerin etkisi sonucunda olurlar. Diğr hastalıklarda ise aileden mutasyona uğramış genler gelir ve aileden geçer. Genetik Beyin Hastalıklarına örnek olarak, lökodistrofiler, fenilketonüri, Tay-Sachs hastalığı ve Wilson hastalığı gösterilebilir.

Genetik Beyin Hastalığı olan birçok hastada beyin gelişmesini ve fonksiyonlarını etkileyen proteinlerin üretiminde problem vardır. Bu hastalıklar beyni tehtid eden hastalıklar olup bazen hayatı tehtid edebilirler.

beyincerrahisi ana sayfa...

Guillain-Barre Sendromu

Akut idiopatik polinöritis, akut enflamatuar polinöropati, enfeksiyöz polinöritis, Landry- Guillain-Barre Sendromu da denilir.

Guillain-Barre Sendromu nadir bir hastalıktır. Hastanın kendi immün sistemi sayesinde olur hastanın immün sistemi kendi periferik sinir sistemine saldırır. Periferik sinir sistemi sisnirleri beyin ve omuriliği vücudun geri kalanına bağlamaya yarar. Buralarda hasar olması sinyallerin iletilmesini zorlaştırır. Sonuç olarak kaslar beyinin isteklerini yerine getirmez. Kimse bu hastalığın sebebini tam olarak bilememektedir. Bazen bir enfeksiyon, cerrahi veya aşı olayı tetikleyebilir.

İlk şikayet genellikle kuvvetsizlik veya bacaklarda karıncalanma ile başlar. Ve bu his vücudun üst kısmına yayılır. Şiddetli olgularda tam felç hali olabilir. Bu şekilde olursa hayatı tehtid eder. Hastanın solum cihazına bağlanması gerekir. Birkaç hafta içinde genellikle şikayetler daha da kötüleşebilir. Hastaların çoğu iyileşir. İyileşme birkaç hafta ile yıl arasında sürebilir. Tedavide ilaçlar ve kan değiştirme denilen plazmaferez  (Plazmaferez ile kandaki antikorların temizlenmesini sağlanarak antikorların organizmayla savaşmasını engellenir) yöntemi kullanılır

beyincerrahisi ana sayfa...

Hafıza

İnsan beyni birçok yönden bilgisayar gibi çalışır. Beyin bir bilgiyi “dosya” ya koyup bu bilgiyi şunları anımsadığında hatırla diyerek yönlendirir. Hafıza genellikle mükemmel çalışmaz. Kişi yaşlandıkça bu dosyaların getirilmesi zorlaşır.

Bazen bazı şeyleri unutmak normaldir. Hepimiz bazı isimleri veya kapı anahtarını nereye koyduğumuzu unuturuz. Fakat telefonun nasıl kullanıldığını veya evinizin yolunu unutuyorsanız bu önemli bir problemdir. Bu şikayetler; Alzheimer hastalığı, veya diğer tip demanslarda, inmede, depresyonda, kafa travmalarında, tiroit problemlerinde veya bazı ilaçların etkisinde olabilir. Eğer unutkanlığınız için şikayetçi iseniz doktorunuzu ziyaret edin.

beyincerrahisi ana sayfa...

Hareket Bozuklukları

Burada hadise istemsiz olarak vücudun bir bölümünün hareket etmesi ve bu sayede hareket kabiliyetinin bozulması durumudur. Hareket bozukluklarındaki en sık görülen şikayet diskinezidir. Diskinezi ani bükülerek yapılan hareketlerdir. Titremeler de bir çeşit diskinezidir.

Sinir hastalıkları bir çok hareket bozukluklarına neden olur örneğin Parkinson hastalığı. Diğer sebepler; yaralanmalar, otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar olarak sayılabilir. Hareket bozukluklarının çoğu genetik geçişlidir yani aile içinden gelir.

Bu hastalıkların tedavisi değişiktir.bazı hastalıklarda ilaç kullanılır. Bazılarında altta yatan hastalığı tedavi ettiğinizde hareket bozukluğu düzelir. Sıklıkla tam bir tedavisi yoktur. Burada tedavinin amacı hastanın şikayetlerinin giderilmesi ve ağrısının azaltılmasıdır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Hidrosefali

Beyinde su birikmesi olarak da isimlendirilir.

Hidrosefali beyinde normalden fazla beyin omurilik sıvısı (BOS) birikmesi olarak tarif edilebilir. Normalde bu su beyni su yastığı gibi sarar, eğer miktarı artarsa beyne bası yapabilir

İki çeşit Hidrosefali vardır konjenital hidrosefali bu doğumla beraber olur. Burada genetik problemler veya fetüsün gelişiminde olan problemler sebep olarak sayılabilir. Konjenital hidrosefalide ana bulgu kafa çevresinin büyümesidir. Sonradan olan hidrosefali herhangi bir yaşta olabilir. Sebepler; kafa travması, inme, enfeksiyonlar, tümörler veya beyindeki kanamalar olarak sayılabilir. Hastadaki şikayetler;

 • Baş ağrısı
 • Bulantı kusma
 • Görme bulanıklığı
 • Denge problemleri
 • Mesane kontrol problemleri
 • Düşünme ve hafıza problemleri

 

Hidrosefali beyni kalıcı olarak hasarlayabilir, fiziksek ve Mental gelişim problemleri yaratabilir. Eğer tedavi edilemezse genellikle ölümcül seyreder. Tedavi yapılırsa, birçok hasta normal hayatlarına dönerler. Tedavide genellikle şant takılması cerrahisi yapılır. İlaç ve rehabilitasyon tedavisi de ameliyat sonrasında yardımcı olabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Huntington Hastalığı

HD veya Huntington Koreası olarak da bilinir

Huntington Hastalığı genetik geçişli bir hastalık olup beyindeki bazı sinir hücrelerinin yok olması ile kendini gösterir. Hastalar defektif gen ile doğarlar fakat hastalığın ortaya çıkması orta yaşları bulur. Erken bulgusu anormal kontrol edilemeyen hareketler, dengesizlik ve beceriksizlik olarak söylenebilir. Daha sonra Huntington Hastalığı  nedeniyle kişiler yürüyemez, konuşamaz veya yutamazlar. Bazı hastalar ise aile fertlerini bile tanıyamayacak düzeye gelirler. Bazıları etrafı tanır ve duygularını ifade edebilirler.

Eğer ebeveynlerinizden biri Huntington Hastalığına sahip ise sizinde bu hastalığa yakalanma şansınız % 50 dir. Kan testleri kişinin HD genine sahip olup olmadığını ve bu hastalığa yakalanıp yakalanmayacağını söyler.

Tam bir tedavisi yoktur, ilaçlar hastanın bazı bulgularının azalmasına neden olur fakat hastalığı yavaşlatmazlar.

beyincerrahisi ana sayfa...

Kafatası ve beyin malformasyonları

Beyin malformasyonlarının çoğu bebek doğmadan önce başlar. Bazı şeyler beyne hasar vererek veya anomali yaratarak problem yaratırlar. Bazen olay genetiktir. Bazı olgularda hamilelik esnasında alınan ilaçlar, enfeksiyona veya radyasyona maruz kalmak beyin gelişimini etkiler. Beyin malformasyonlarının tipleri; beynin bir bölümünün olmaması, beynin belli kısımlarının anormal büyümesi veya beyni tam olmayan bölünmesi olarak özetlenebilir.

Beynin etkilenmediği fakat kafatasının malformasyonu olduğu durumlar da vardır. Kraniyofasiyal hastalıklar yüz ve kafadaki yumuşak doku ve kemiklerin anormal gelişmesi sonucunda olur. Genellikle çocuk doğduktan sonra kafanın eğik olduğu görülür bu normalde de olur aile yakın takip etmelidir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Karpal Tünel Sendromu

Mediyan sinirin bilekte sıkışması da denilir.

Siz masanızda çalışırken el ve bilekte uyuşma ve ağrı oluyorsa. Aniden keskin bir batıcı ağrı bilekte kolunuza yayılıyorsa, geceleri uykudan uyandıran avuç içinde ağrı ve uyuşmalarınız varsa, kramplar oluyorsa büyük bir olasılıkla sizin karpal tünel sendromunuz vardır.

Karpal Tünel Sendromu, avucun el bileğine yakın olan kısmında mediyan sinirin normalde bulunması gereken yerde kemik ve ligament arasında (Fleksör Retinakulum Ligamenti) sıkışması ile olur. Bazen de orada bulunan tendonların ödemi ile de sinir sıkışabilir. Şikayetler genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla artış gösterir ve bazı objerin tutulabilmesinde zorluk olabilir.

Probleme neden olan nedir? Bazı insanların karpal tüneli normalden daha dardır. Diğer sebepler ise el işi yapmak, bilek yaralanması veya romatoid artritit gibi bazı sebeplerden dolayı ligament şişebilir. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha sık olmaktadır. İlaçlar ve elin istirahatı sonrasında genellikle cerrahi uygulanır.

beyincerrahisi ana sayfa...

Kompleks bölgesel ağrı sendromları

Kozalji, CPRS, refleks sempatik Distrofi de denilir.

Kompleks bölgesel ağrı sendromları sık olmayan bir periferik sinir hastalığıdır kolda, elde, bacakta veya ayakta yoğun bir ağrıya sebep olur. Bir travma sonrasında olur, istirahat ve zamanla daha kötü olur . genellikle buna neden olan bilinmez.

Etkilenen alandaki semptomlar:

 • Isı ve renkte dramatik değişiklik
 • Yoğun yanıcı ağrı
 • İleri deri duyarlılığı

 

Kompleks bölgesel ağrı sendromlarının sebebi bilinmemektedir. Tam bir tedavisi yoktur. Zamanla kötüleşebilir. Vücudun diğer taraflarına da geçebilir. Bazen geçici veya kalıcı olarak kaybolur. Ağrı için ilaçlar, fizik tedavisi veya sinir blokları kullanılabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Konkuzyon

Beyin yaralanmasının bir şeklidir. En basit formudur. Teknik olarak konkuzyon travma sonrasında hastanın beyin fonksiyonlarının kısa süreli olarak durması olarak tarif edilir fakat aynı zamanda kafanın veya beynin küçük yaralanması olarak ta tarif edilir. Konkuzyon spor yaralamalarının sık rastlanılan tipidir. Kanın çarpması veya düşme sonucunda da olabilir.

Konkuzyon sonrasında boyun ve baş ağrısı olabilir. Aynı zamanda bulantı ve kulakta çınlama baş dönmesi ve yorgunluk da olabilir. Travma sonrasında birkaç gün veya hafta sersemlik ve baş dönmesi olabilir. Nöbet geçirme, yürüme güçlüğü ve uyku hali olursa mutlaka doktor kontrolüne girmelisiniz.

beyincerrahisi ana sayfa...

Lewy cisimcikli( lewy cisimciği hastalığı)

Lewy Cisimciği Hastalığı yaşlılardaki en sık görülen demans tiplerinden biridir. Demans, mental fonksiyonların kaybolması ve normal aktiviteleri ve ilişkileri etkileyecek derecede olmasıdır. Lewy Cisimciği Hastalığı Lewy cisimciklerinin beynin bazı bölgelerinde birikmesi ile olur. Hastalık geniş bir şikayet yelpazesi ile kendini gösterir;

 • Dikkat eksikliği
 • Halüsinasyonlar
 • Hareket ve postur bozukluğu
 • Kas sertliği
 • Konfüzyon
 • Hafıza kaybı

 

Lewy Cisimciği Hastalığı tanısı zor bir hastalıktır, Parkinson ve Alzheimer hastalığı benzer bulguları verirler. Bilim adamları Lewy Cisimciği Hastalığının bu hastalıklarla ilişkili olduğunu veya bazen birlikte olduğunu düşünürler.

Lewy Cisimciği Hastalığı genellikle 50 ila 85 yaşları arasında başlarlar. Hastalık zamanla kötüleşir. Tam bir tedavisi yoktur. Şikayetlere yönelik ilaçlar kullanılabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Lökodistrofi

Lökodistrofiler beynin hücrelerinin etkilendiği nadir bir hastalıktır. Özelikle hastalık myelin kılıfını etkiler bu kılıf siniri koruyan ve iletimde yardımcı olan bir yapıdır. Buradaki hasar  beyindeki mesajın iletilmesini veya kesilmesini sağlar. Aşağıdaki fonksiyonlarda problemler olur;

 • Hareket
 • Konuşma
 • Görme
 • Duyma
 • Mental ve fiziksel gelişme

 

Lökodistrofilerin çoğu genetiktir. Genellikle çocukluk veya bebeklik çağında görülürler. Erken tanı koymak zordur çünkü çocuklar doğuştan sağlıklıdırlar. Bununla beraber şikayetler başladıktan sonra süratle ilerler.

Lökodistrofilerinin tam bir tedavisi yoktur. İlaçlar fizik tedavi veya konuşma tedavisi şikayetlerin azalmasına sebep olur. Araştırıcılar kemik iliği tedavisini bu hastalığın bazı türlerinde denemektedirler.

beyincerrahisi ana sayfa...

Menenjit

Menenjit beynin omuriliğin etrafındaki menings denilen ince membranın iltihaplanması hadisesidir. Menenjitin bir çok çeşidi vardır. En sık rastlanılan viral menenjittir, virüs burundan veya boğazdan girerek beyne gider. Bakteriyel menenjit nadirdir fakat ölümcül olabilir. Başlangıçta soğuk algınlığı olarak başlar. Beyindeki damarları tıkayıp inme yapabilir, diğer organlara da zarar verebilir.

Herkes menenjit olabiliri fakat vücut direnci düşük olanlarda daha sık olarak görülmektedir. Menenjit çabuk ilerler. Aşağıdaki bulgular varsa hemen doktora başvurulmalıdır;

 • Ani ateş
 • Şiddetli başağrısı
 • Ense sertliği (hastanın çenesini göğsüne deydirememesi hali)

Erken tedavi ölüm olmasını engelleyebilir. Aşılar bazı tip bakteriyel menenjitleri engellemede etkili olabilir. Kalabalık yerlerde yaşayanlar aşı olabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Migren

Migren çok şiddetli bir baş ağrısı formu vardır. Hastada başın belli bölümünde olan zonklar tarzda ağrı mevcuttur. Migren atağı olan hastalar ışık ve sese karşı hassastırlar. Bulantı ve kusma olabilir.

Migren bayanlarda erkeklere nazaran 3 kat daha fazla görülür. Bazı insanlar migrenin ne zaman başlayacağını bilirler çünkü başlangıçta flaş ışıklanması veya zig zag çizgiler veya geçici görme kaybı olabilir.

Birçok şey migreni tetikleyebilir:

 • Anksiyete
 • Stres
 • Açlık veya uykusuzluk
 • Işığa maruz kalma
 • Hormonal değişiklikler

 

Genellikle hastaların beş ağrılarının beyin damarlarındaki genişleme ile ilgili olduğuna inanılır. Şimdilerde sebebin genetik olduğuna inanılmaktadır. İlaçlar atak esnasında atakların geçmesine veya rahatlamasına neden olabilir. Atakların sıklığını engelleyici ilaçlarda kullanılabilir. Hastanın stressiz ortamlarda bulunması da önemlidir

beyincerrahisi ana sayfa...

Multibl Sklerozis

Anı zamanda MS olarak da bilinir.

Multibl Sklerozis (MS) beyin ve omuriliği etkileyen bir sinir sistemi hastalığıdır. Sinirlerin uzantılarının etrafında bulunan myelin kılıfının hasarlanması ile oluşur. Buradaki hasar beyin ile vücut arasındaki mesaj iletimin bozulmasına veya bloke olmasına neden olur. MS de görülen şikayetler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Görme bozuklukları
 • Kas güçsüzlükleri
 • Koordinasyon ve dengede güçlük
 • Uyuşukluk ve karıncalanma benzeri hislerin olması
 • Düşünme ve hafıza problemleri

 

MS in sebebini kimse bilememektedir. Otoimmün bir hastalık olabilir ki burada insanın kendi savunma sistemi kendi vücudunu yaralamaktadır. Multibl Sklerozis kadınlarda erkeklerden daha sık olarak görülmektedir. 20 ila 40 yaş arasında daha sık görülmektedir. Genellikle hastalık hafif seyirlidir, fakat bazı hastalar ise yürüme konuşma ve yazma yetilerini kaybedebilirler. MS hastalığının tam bir tedavisi yoktur. İlaçlar hastalığın seyrinin yavaşlamasını veya şikayetlerinin azalmasını sağlayabilir. Fizik tedavilerde yardımcı olabilir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Myastenia Gravis

Myastenia Gravis de hastalık sinirlerin kaslara mesaj iletmesini bozar. Myastenia Gravis genellikle baş bölgesinde bulunan kasları etkiler. En sık rastlanılan şikayet göz ve göz kapak hareketlerinde, yüz mimiklerinde ve yutmada güçsüzlük olmasıdır. Eğer Myastenia Gravis hastalığı varsa tedavi planını iyi takip etmeliyiz. Eğer tedaviye devam ederseniz hayat süresinde kısalma beklemeyiz.

Myastenia Gravisde hastanın sinirlerinin kaslara olan iletiminde problem vardır. Normalde sinir sonlanmalarında bulunan yapılar maddeler salgılar bunlarda kaslardaki reseptörlere bağlanarak kasta istenilen hareketin olmasını sağlar. Eğer hastada Myastenia Gravis varsa vücudun savunma sistemi antikor üreterek sinir ucundaki maddelerin kasa mesaj iletmesini bloke eder.

İlaçlar sinirden kasa mesaj iletilmesini kuvvetlendirir ve kasın daha güçlü olmasını sağlar. Diğer ilaçlar ise vücudun anormal antikor üretmesini engelleyerek etki yapar. Bazen cerrahi yaparak timus bezinin çıkarılması ile hastanın iyileşmesine yardımcı olunabilir

beyincerrahisi ana sayfa...

Neurofibromatozis

Recklinghausen’s hastalığı, Von Recklinghausen’s hastalığı da denilir

Neurofibromatozis sinir sisteminin genetik bir hastalığıdır. Genellikle sinir hücrelerinin büyüme ve gelişmesini etkiler. Sinirlerdeki tümörün büyümesini sağlar. Neurofibromatozis hastanın ebeveynlerinden veya mutasyon sonrasında bozulan genlerden gelir. Eğer kişide Neurofibromatozis varsa çocuklarına geçirecektir.

Üç çeşit Neurofibromatozis vardır;

 • Tip 1(NF1) deri lezyonları ve deforme kemikler vardır ve doğumla başlar
 • Tip 2(NF2) duyma kaybı, kulakta çınlama ve dengesizlik vardır. Onlu yaşlarda başlar.
 • Schwannomatosis yoğun ağrıya sebep olur. En nadir olan formudur

Tam bir tedavisi yoktur. Tedavide hastanın şikayetlerini kontrol etmek amaçtır. Hastalığın tipine ve ne kadar kötü olduğuna bağlıdır, tedavide tümörler için cerrahi, radyasyon tedavisi ve ilaçlar kullanılabilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Nöbet Sara

Nöbetler beyin probleminin bir bulgusudur. Olurlar çünkü beyinde ani, anormal elektriksel aktivite olur. Nöbet denildiğinde insanlar genellikle yerde kasılma ve çırpınmalar ağızdan köpük gelmesi ile eşlik eden tıp dilinde Grand mal nöbet  denilen sara nöbetini anlarlar. Nöbetlerin hepsi kasılmalara neden olmazlar. Nöbetlerin birçok tipi vardır, bazıları hafif seyreder. Nöbetler iki ana gruba ayrılırlar. Fokal nöbetler parsiyel nöbetlerde denilir beynin bir tarafında olurlar. Jeneralize nöbetler beynin her iki yarısının anormal aktivitesi sonucunda olurlar.

Nöbetlerin çoğu 30 saniye ile 2 dakika arasında sürer ve genellikle bir probleme yol açmazlar. Eğer nöbet hadisesi 5 dakikadan fazla sürüyor veya aralarda hasta kendine gelmeden tekrar tekrar bayılıyorsa o zaman tıbbi yardıma ihtiyaç vardır ve 112 aranmalıdır. Hasta birden fazla nöbet geçiriyorsa epilepsi denilir.bir çok sebep vardır mutlaka araştırılmalıdır.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Nöral Tüp Defektleri

Nöral Tüp Defektleri doğumsal beyin ve omurilikte olan defektlerdir. En sık olan iki Nöral Tüp Defekti anensefali ve spine bifidadır. Spina bifida da fetüsün omurgası tam olarak hamileliğin ilk ayı esnasında kapanamaz. Bacaklarda felç veya kuvvetsizliğe neden olan sinir hasarlanmaları da vardır. Anensefalide beynin büyük kısmı tam gelişmez. Anensefalili bebekler ya anne karnında yada doğumdan hemen sonra kaybedilirler.

Yeterli hamileleik öncesi ve esnasında folik asit ve B vitamini alımı nöral tüp defekt olmasını çoğunlukla engeller. Nöral Tüp Defektlerinin tedavisi cerrahidir ve tipine göre değişiklik gösterir.

beyincerrahisi ana sayfa...

Nöroblastoma

Nöroblastoma sinir dokusundan kaynak alan bir kanser türüdür. Genellikle adrenal bezden başlar ki burası böbreküstü bezidir. Buyunda göüzde veya omur ilikte de başlayabilir. Sıklıkla erken çocukluk çağında başlar. Teşhis edildiğinde genellikle vücudun başka bölümlerine yayılmış haldedir. En sık görülen şikâyet;

 • Karın, göğüs kafesi veya boyunda şişlik
 • Gözlerin çıkıntılı olması
 • Kemik ağrısı
 • Bebeklerde karın şişliği ve nefes almada güçlük
 • Bebeklerde ağrısız şişlikler
 • Vücut bölümlerinin hareketinde kuvvetsizlik

Tedavide cerrahi, radyasyon, kemoterapi veya kombinasyonları kullanılır. Tedavi vermeden önce doktorlar şikayetin kötüleşip kötüleşmediğini de takip ederler

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Nörolojik Hastalıklar

Nörolojik Hastalıklar  beyin, omurilik ve sinirlerin hastalıkları olarak özetlenebilir. Bütün olarak bu sistemler vücudun çalışmasını sağlarlar. Eğer sinir sisteminin bir bölümünde bir problem varsa, hareket etmekte, konuşmada, yutmada, nefes almada veya öğrenmede problemler olabilir. Aynı zamanda hafıza, duyu ve duygu durumunda da bozulmalar olabilir.

600 den fazla nörolojik hastalık vardır. Majör tipleri aşağıdaki gibidir;

 • Arızalı genlerden gelen hastalıklar; Huntington hastalığı ve musküler distrofi gibi
 • Sinir sisteminin gelişiminde problem olduğu haller; spine bifida.
 • Sinir hücrelerinin hasarlandığı veya öldüğü hastalıklar; Parkinson veya Alzheimer gibi
 • Beynin beslenmesini etkileyen inme gibi hastalıklar
 • Epilepsi gibi bayılma ile seyreden hastalıklar
 • Beyin tümörü gibi kanser hastalıkları
 • Menenjit gibi enfeksiyon hastalıkları

beyincerrahisi ana sayfa...

Nöromuskuler Hastalıklar

Nöromuskuler Hastalıklar istemli hareket yapmamızı sağlayan kaslara giden sinirleri etkilerler. İstemli hareket yapan kasla dediğimiz kaslarda kendimiz hareketimizi kontrol ederiz, kol ve bacaklarımız gibi. Sinir hücrelerine de nöron deriz ve bu nöronlar kasları kontrol eden mesajlar gönderirler.eğer bu nöronlar sağlıksızlaşır veya ölürse hastanın sinir sistemi ile kaslar arasındaki ilişki bozulur. Sonuç olarak kaslar zayıflar ve kuvvetsiz olurlar. Kuvvetsizlik titremeye, krampa ve ağrıya ve eklem hareket problemlerine neden olur. Bazen kalp fonksiyonlarını ve nefes alabilme kabiliyetini etkiler.

Nöromuskuler Hastalıklardan örnekler;

 • Amyotrofik lateral skleroz - ALS
 • Multibl Sklerozis
 • Muskuler distrofi
 • Myestenia gravis
 • Spinal Muskuler Atrofi

 

Birçok nöromuskuler hastalık genetiktir, yani ya ile içinde vardır yada hastanın kendi genleri mutasyona uğramıştır. Bazen bir immün sistem hastalığı buna sebep olabilir. Birçoğunun tedavisi yoktur. Tedavide amaç, hastanın şikayetlerini düzeltmek, hareket kabiliyetini artırmak ve hayatını uzatmaktır.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Omurilik Hastalıkları

Omurilik santral sinir sisteminin bir parçası olup beyinden gelen mesajların vücuda iletilmesini sağlar. Omurilik omurga denilen kemik yapı içinde korunaklı olarak yerleşmiştir. Omurga sayesinde omurilik korunmuş olur. Eğer olmasaydı omurilik yaralanması çok kolay olurdu. Travmaların yanında omurilikte olan hastalıklar:

 • Tümörler
 • Menenjit ve polimyelit gibi enfeksiyon hastalıkları
 • Enflamatuar hastalıklar
 • Otoimmün hastalıklar
 • Amyotrofik lateral skleroz ve spinal muskuler atrofi gibi dejeneratif hastalıklar

 

Şikayetler değişmekle beraber, ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük olarak özetlenebilir. Bu şikayetler omurilik hizasında olabildiği gibi kollarda ve bacaklarda da olabilir. Tedavide cerrahi ve ilaçlar kullanılır.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

 

Omurilik Yaralanmaları

Omurilik Yaralanmaları genellikle omurganın veya diskin kayıp omuriliği sıkıştırması yada omurganın kırılarak omuriliği sıkıştırması ile olur. Bir çok yaralanma omuriliği hasarlamaz, ve sadece sinirleri yaralayabilir. Tam omurilik kesisinde omurilik mesajları aşağıya iletemez. Sonuçta yaralanma yerinin altında hastada felç olur.tam olmayan kesilerde ise bazı fonksiyonlar korunabilir.

Omurilik Yaralanmaları tıbbi acillerdendir. Erken tedavi uzun dönemdeki yan etkileri azaltabilir. Tedavide kırığın cerrahi düzeltilmesinin yanında ilaçlar ve fizik tedavi olarak özetlenebilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları

Otonomik sinir sistemi sinir sisteminin bir parçasıdır ve kalbin atışının düzenlenmesi damarların genişlemesi veya daralması gibi bazı fonksiyonları vardır. Bu sistem ile ilgili bazı şeyler yanlış giderse aşağıdaki problemler ortaya çıkabilir:

 • Kan basınç problemleri
 • Nefes almada ve yutmada problem
 • Erkeklerde ereksiyon kusuru

 

Otonom sinir sistemi hastalıkları tek başına veya diğer bir hastalığa bağlı (Parkinson hastalığı, diyabet) olabilir. Problem sistemin bir bölümünü etkiler, kompleks bölgesel ağrı sendromları veya sistemin bütününde etkili olabilir. Bazı tipleri geçici bazıları devamlıdır. Hastalık kalp atışı ve nefes alıp vermeyi etkilerse hayatı tehdit edebilir.

Bazı otonom sinir sistem hastalıkları altta yatan hastalık tedavi edilirse iyileşebilir. Bununla beraber tamamen iyileşme mümkün değildir tedavinin amacı şikâyetleri düzeltmektedir

beyincerrahisi ana sayfa...

Parkinson Hastalığı

Paralisis agitans, shaking palsy de denilir

Parkinson Hastalığı beyinin kasları kontrol eden bölümündeki sinir hücrelerini etkiler. Parkinson Hastalığında beyindeki dopamin yapan sinir hücreleri normal çalışmaz veya ölürler. Normalde dopamin hareketlerin koordine edilmesini sağlayan sinyaller gönderir. Bu sinir hücrelerinin neden hasarlandığını bilmemektedir. Parkinson hastalığındaki şikayetler;

 • Ellerde, kollarda, bacaklarda, çenede ve yüzde titremeler
 • Kollarda bacaklarda ve omurda sertlikler
 • Hareketlerde yavaşlama
 • Denge ve koordinasyonda bozukluk

 

Şikayetler kötüleşirse bu hastalığa sahip olan kişilerde yürüme, konuşma veya basit şeyleri yapmada zorluğu olur. Aynı zamanda depresyon, uyku problemleri, çiğneme problemi, yutma veya konuşmada sıkıntılar olabilir.

Parkinson genellikle 60 lı yaşlarda başlarsa da erken yaşlarda da başlayabilir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Parkinson hastalığının tam bir tedavisi yoktur. Bazı ilaçlar hastanın şikayetlerinin geçmesine yardım eder. Cerrahi yöntemle elektrot yerleştirilmesi ve pil ile elektrik verilmesi de başarılı sonuçlar vermektedir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Periferik Sinir Hastalıkları

Nörit, periferal nörit, periferal nöropati de denilir.

Periferik sinir denilince beyin ve omurilik dışında kalan sinirler kastedilmektedir. Telefon hatlarındaki kablolar gibi. Periferik sinir hastalıklarında beyin ve omurilik ile vücut arasındaki bağlantının hasarlanması veya kopması söz konusudur.

100 çeşitten fazla Periferik Sinir Hastalığı vardır. Bir veya birden çok sinir etkilenir. Bazen diğer hastalıklar Periferik sinirleri etkiler örneğin diyabetik polinöropati gibi. Mesela Gullain Barre ise virüs enfeksiyonu sonrası olur. Bazıları sıkışma veya bası neticesinde olur kik bunlarda cerrahi tedavi etkilidir, örneğin karpal tünel sendromu, ulnar tuzak nöropatisi veya torasik outlet sendromu gibi. Kompleks bölgesel ağrı sendromlarında ise problem yaralanmadan sonra başlar. Bazı hastalar periferal sinir hastalığı ile doğar.

Semptomlar yavaş başlar ve gittikçe kötüleşir bunlar:

 • Uyuşukluk
 • Ağrı
 • Yanma ve batma
 • Kas güçsüzlüğü
 • Dokunmada hassasiyet

 

Tedavide amaç altta yatan problemi tedavi etmektir, bununla beraber ağrının azaltılması ve semptomların kontrolü önemli yer tutar.

 

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Polio ve Polio Sonrası Sendromlar

İnfantil paralizi veya polimyelit olarak da isimlendirilir.

Polio bir virüs tarafından olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastanın sinir sistemini etkiler. Nadiren polio enfeksiyonu paralizi (felç) ye neden olur. Polio aşılaması kişilerin büyük çoğunluğunu hastalıktan ömür boyu korur. Türkiye de dahil olmak üzere bir çok gelişmiş ülkede polio hastalığı 2002 yılından beri görülmemektedir.

Hastalık çok sıklıkla erken çocukluk döneminde görülür. Polivirüs insanların atıklarından yayılır. Kişilerde bu hastalığı bulaşmış olan yiyecek ve içecekler sayesinde almaktadır. Şikayetler ateş, yorgunluk, kusma, ense sertliği, bacak ve kol ağrısı. Bir çok enfeksiyonu olan kişinin herhangi bir şikayeti olmayabilir. Polionun oluşturduğu paralizi geri dönüşlü değildir. Sıcak buhar, fizik tedavi ve ilaçlar şikayetleri azaltabilir.

Bazı insanlarda polio sonrasında olan semptomlar yıllar sonra olabilir. Semptomlar, yorgunluk yeni kas güçsüzlükleri ve kas eklem ağrıları olabilir.

Progresif Supranükleer Palsy - Progressive Supranuclear Plasy

PSP, Rishardson – Steele – Olszewski Sendromu, Steele - Rishardson – Olszewski sendromu da denilir.

Progressive Supranuclear Plasy  ( PSP )  nadir bir beyin hastalığı. Göz hareketlerini etkileyen beyin hücrelerinin etkilenmesi ile olan bir olaydır. Bu olayda dengede, yürümede ciddi ve devamlı problemler olmaktadır. Orta yaşlı veya yaşlılarda daha sık görülür. Şikayetler her hasta için ayrı olabileceği gibi genelde, kişilik değişikliği, konuşma, görme ve yutma problemleri görülür. Doktorlar PSP yi Parkinson veya Alzheimer hastalığı ile karıştırırlar.

PSP nin tedavisi yoktur. Yürüme yardımı, özel gözlükler, bazı ilaçlar şikayetleri azaltabilir. Hastalık gittikçe kötüleşir direk olarak hastalığın kendisi ölümcül değildir. PSP tehlikelidir çünkü hastada yutma problemi nedeniyle hastanın boğulmasına veya zatürreeye neden olabilir, bunun yanında hasta düşebilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Rett Sendromu

Rett Sendromu  nadir olan genetik geçişli bir hastalıktır. Gelişme ve sinir sistemi problemlerine neden olur sıklıkla kızlarda görülür. Otizm ile ilişkilidir. Rett Sendromlu bebekler başlangıçta normal gelişirler. 3 ay ile 3 yıl arasında gelişmeleri durur ve hatta bazı özelliklerini kaybederler.

Şikayetler:

 • Konuşamamak
 • Kavrama gibi el hareketlerini yapamama
 • El yıkama benzeri kompülsif hareketler
 • Denge problemleri
 • Nefes alma problemleri
 • Davranış problemleri
 • Öğrenme problemleri veya zeka geriliği

 

Rett sendromunun tam bir tedavisi yoktur. İlaç, cerrahi, fizik tedavi veya konuşma tedavisi ile hastaların bazı şikayetleri rahatlayabilir. Rett Sendromlu hastaların çoğu orta yaşa kadar yaşarlar. Hayatlarının bütün bölümünde bakıma ihtiyaç duyarlar.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Reye Sendromu

Son zamanlarda viral enfeksiyon geçiren kişilerde olan kan, karaciğer ve beyni etkileyebilen nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle bir diğer hastalığı takip eder. Genellikle çocuk ve gençleri etkiler ama her yaşta da görülebilir. Hastalık herhangi ön belirti vermeden başlar. Sıklıkla nezle grip mevsiminde olur. Şikayetler;

 • Bulantı kusma
 • İlgisizlik umursamazlık neşesizlik
 • Kişilik değişmesi – irritabilite, kavgacılık hırçınlık veya konfüzyon
 • Delirium
 • Nöbetler
 • Şuur kaybı

 

Eğer bu şikayet ve bulgulatr viral enfeksiyondan hemen sonra oldu ise hemen tıbbi jyardım alınmalıdır. Reye Sendromu koma ve beyin ölümüne neden olur bu nedenle tanının erken konulması ve erke tedavi hayati öneme haizdir. Tedavi beyin hasarını önlemeye yöneliktir. Beyin hasarı olunca tam tedavisi yoktur.

Reye Sendromunun tan sebebi bilinmemektedir. Fakat çalışmalar bu tür viral enfeksiyonlarda aspirin almanın bu riski artırdığı söylenmektedir. Bu nedenle doktorlar ağrı kesici olarak viral hadiselerde genç hastalar için aspirin dışı ilaçları tercih ederler.

 

Serebral Palsy

Aynı zamanda CP de denir.

Serebral Palsy hastanın denge, postur ve hareketlerindeki kontrolün kaybolmasına neden olan bir hastalık grubudur. Hastalık hayatın ilk yıllarında başlar. Genellikle zamanla daha kötü hale GELMEZ.  Serebral Palsy’li yürümede zorluk çekebilirler. Yazı yazma veya makas kullanma gibi el becerilerini yapamazlar. Bazı hastalarda epilepsi veya Mental etkilenme gibi tıbbi problemler de olabilir.

Serebral palsy beynin hareket ve postur merkezlerinin normal gelişmemesi veya hasarlanması sonucunda olur. İlk belirtiler genellikle 3 yaştan önce başlar Serebral Palsy’li hasta bebek yatakta yavaş döner, oturur, güler veya yürür. Bebeklerin bazıları Serebral Palsy’li doğarken diğerleri doğumdan sonra hastalanırlar.

Serebral Palsy nin tam bir tedavi şansı yoktur ama tedaviler hastanın hayatını rahat geçirmesini sağlar. Tedavide ilaçlar, breysler ve fiziksel, mesleki ve konuşma terapileri kullanılır.

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Syringomyeli - Siringomiyeli

Nadir görülen bir hastalık olup kişinin omuriliğinin ortasında kistik genişleme ile karakterizedir. Syrinx denilen kist zamanla büyür ve omuriliği hasarlar. Omuriliğin hasarlanması aşağıdaki belirtilerin oluşmasına neden olur.

 • Ensede omuzlarda ağrı kollarda ve bacaklarda uyuşma ve kuvvetsizlik
 • Baş ağrısı genellikle enseden başlayan
 • Soğuk sıcak ayrımının yapılamaması

 

Belirtiler genellikle Chiari 1 malformasyonu denilen anormallikle beraber görülür. Aynı zamanda tümör, menenjit, travma da buna sebep olabilir. Hastalığın tedavisi cerrahidir. Bazı hastalarda syrinx direne edilebilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Siyatik

Siyatik, siyatik sinir ile ilgili bir problemin şikayetinin ifadesidir, sinir belin altından kaba etin altından sağlı sollu çıkan kalın bir sinir olup bacaklara uzanır. Uyluk (diz üzeri) kısmının arka bölümündeki ve bacaktaki (diz altı) bütün kasları uyarır ve aynı zamanda uyluğun arka kısmı bacağın ve ayağın yanı ve tabanının hislendirmesini yapar. Eğer siyatik şikayeti varsa hastada ağrı, kuvvetsizlik, uyuşukluk veya karıncalanma olur. Belden başlayıp kaba etinden baldıra bacağa arka taraftan ayak ve parmaklara kadar yayılan bir ağrı olur. Genellikle vücudun  bir tarafında olur.

Siyatik bel fıtığında, dar kanalda veya leğen kemiğinin kırık veya basısı ile olabilir bazı vakalarda sebep bulunamayabilir.

Bazen siyatik kendiliğinden iyileşebilir. Tedavi sebebe yönelik olarak yapılır, ilaç, fizik ve cerrahi olarak uygulanabilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Spina Bifida

Yarık omurga yada açık omurgada denilir.

Spina Bifida en sık görülen doğumsal sakat bırakıcı doğumsal defekttir. Omurilik veya kılıflarında defekt olan bir durumdur. Hamileliğin ilk ayında fetüsün omurunun iyi kapanmaması sonucunda olur. Genellikle sinir hasarı nedeniyle hastada felç görülür. Spina bifidalı hastalar yürümek için breys walker veya tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyarlar. Öğrenme problemi, idrar ve barsak problemleri vardır, beyin omurilik sıvısının dolaşımındaki bozulma nedeniyle hastada hidrosefali olabilir.

Tedavi genellikle oluşan komplikasyonlara yöneliktir, genellikle cerrahi ve fiziktedavi uygulamaları vardır. Hamilelikten önce ve hamilelikte folik asit alınması ile babağin spina bifida olma riski azaltılmış olur. Hamile bayanlar günlük folik asit almalıdırlar.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Spinal Muskuler Atrofi

SMA de denilir

Spinal Muskuler Atrofi genetik bir hastalık olup omurilikteki motor nöron denilen sinir hücrelerini etkiler. Bu nöronlar kol ve bacağımızdaki hareketi sağlayan kaslarla bağlantı kurarlar. Eğer bu nöronlar yok olursa kaslarda güçsüzlük oluşur. Bu durum kişinin yutma, nefes alma baş ve boyun kontrolünü etkiler.

SMA aileden geçer. Ebeveynlerde genellikle semptom yoktur ve geni taşırlar. Genetik konsültasyon yaptırarak ailedeki genin durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz

SMA nın birçok tipi vardır ve bazıları ölümcüldür. Yaşam süre beklentisi sahip olunan SMA tipine veya solunum kaslarının etkilenip etkilenmemesine bağlıdır. Tam bir tedavisi yoktur. İlaçlar ve fizik tedavisi semptomların düzelmesine yardımcı olur.

 

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Tay-Sachs Hastalığı

Tay-Sachs Hastalığı olukça nadir olan genetik geçişli bir hastalıktır. Çok aşırı miktarda yağ dokusu dokuda ve beyindeki sinir hücrelerinde birikir. Bu birikim sinir hücrelerini parçalar ve akli ve fiziki problemlere neden olur.

Tay-Sachs Hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk ayda normaldirler ve daha sonra sinir hücreleri fazla yağ deposu nedeniyle şişmeye başlar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Çocuk kör ve sağar olmaya başlar ve yutma zorluğu başlar. Kaslarda atrofi (erime) ve felç başlar. En iyi tedavi ile bile Tay – Sachs hastalığı olan çocuklar en fazla 4 yaşına kadar yaşayabilirler. Tedavisi yoktur.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Torasik Çıkış Sendromu

Eğer kişide Torasik Çıkış Sendromu varsa sinirler ve damarlar boynun altında sıkışacaktır. Bu kaslar arasında olabileceği gibi anormal olarak olan servikal kaburga ile birinci kaburga arasında sıkışması ile olur. Kolda, elde ve parmaklarda yanma karıncalanma ve uyuşukluk olur. Sinirlerde bası altında olursa kuvvetsizlikte olabilir. Eğer koldan gelen toplar damar bası altında kalırsa solukluk şişlik ve soğuğa dayanamama olablir.

Torasik Çıkış Sendromu tedavisi neyin sebep olduğuna bağlıdır. İlaçlar fizik tedavi başlayabilinir darlık belirginse cerrahi önerilebilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Tourette Sendromu

Tourette Sendromu olan kişide tik şeklinde anormal hareketler ve sesler olur. Hasta bu hareketlerini genelde kontrol edemez. En sık rastlanılan tik boğaz temizleme ve göz kırpma şeklindedir. Sözleri tekrar ederler bazen hareket ile küfürlü sözler de söyleyebilirler.

Aslında 100 kişiden birinde Tourette Sendromu vardır. Sıklıkla diğer problemlerle beraberdir örneğin,

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı (ADHD)
 • Obsesif kompülsif hastalık
 • Anksiyete
 • Depresyon

 

Sebebi bilinmemektedir. Erkeklerde daha sık görülür. Çocuklukta tikler başlat ve gençlik döneminde çok ileri düzeydedir.

Kişinin günlük yaşamını etkilemediği zaman tedaviye gerek yoktur. Heyecan ve üzüntü şikayetlerin artmasına sebep olur. Sakin  olarak bir işe konsantre olmak  kişiyi rahatlatır.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Travmatik Beyin Yaralanması

ABD de her yıl milyonlarca insan beyin ve omurilik yaralanmasına maruz kalmaktadırlar. Yarısından çoğu hastaneye gidemeyecek kadar kötü olurlar. Bu tür yaralanmalar kalıcı beyin hasarı ve ölüme neden olurlar.

Travmatik beyin Yaralanmalarının yarısı motorlu araç kazaları neticesinde olur. Askeri personel de risk altındadır. Bazen Travmatik beyin Yaralanmasının belirtileri hemen ortaya çıkmaz günler veya haftalar sonrasında oluşur. Şiddetli olanlar acil tedavi gerekir, kaza yakınında ve yardım etmek istiyorsanız 112 yi aramanız uygun olur.

Tedavi ve sonuçları yaralanmanın tipine bağlıdır. Travmatik beyin Yaralanması düşünme, duyu, konuşma ve emosyonda değişik derecelerde bozulmaya neden olur. Posttravmatik stres bozukluğu Travmatik beyin Yaralanmasında sık görülür.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Tremor

Vücudun bir tarafında olan istemsiz titremelere verilen addır. En sık tremor elde olur. Aynı zamanda kolda başta yüzde, vokal korda vücutta veya bacakta olabilir.orta yaşlı veya yaşlı insanlarda olur

Sağlıklı insanlarda görüleceği gibi Parkinson gibi sinir hücrelerinin hasarlandığı hastalıklarda, Distoni, tiroit bezinin çok çalışması veya bazı ilaçların alınması  durumlarında da olabilir. Aşırı alkol alımı gibi durumlarda da olabilir bu durumda da sinir hücreleri hasarlanır. Bazıları aileden geçer. Bazılarında sebep yoktur.

Birçoğunda tam tedavi yoktur. Sebebe bağlı olarak tedavi edilebilirler. Birçok olguda ilaçlar ve bazen cerrahi tedavide yardımcı olarak tremorun durmasına neden olur. Hayatı tehtid eden bir hastalık olmamakla birlikte her zaman olması kişinin utanmasına neden olablir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Trigeminal Nevralji

Anı zamanda Tic Douloureux da denilir

Tıraş olurken veya dişinizi fırçalarken şok şeklinde yüzünüzde ağrı olduğunu düşünün. Eğer Trigeminal Nevraljiniz varsa ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Yüzünüzün bir tarafında uyuşuklu iğnelenme ve yanma hissedebilirsiniz. Ufak bir hareket bile olayı başlatabilir. Ağrı gelip giden tarzdadır. Bazen haftalar ve aylarca kaybolur fakat ne kadar uzun zamandır varsa o kadar daha az kaybolur.

Yüzün hislenmesini yapan sinir trigeminal sinirdir. Genellikle sebep sinirin etrafındaki damarların her pulsasyonda dokunmasıdır. Tümörler ve MS (Multibl Sklerozis) de sebep olabilir. Bazı olgularda sebep bilinemeyebilir.

Trigeminal Nevralji genellikle 50 yaş üzerindeki kişileri etkiler genellikle kadınlarda sıktır. İlaçlar kullanılır eğer faydalanmıyorsa Mikrovasküler Dekompresyon denilen ameliyat yapılır.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Tuberous Sklerozis

Tuberous Sklerozis nadir görülen bir hastalıktır ve beyinde ve diğer organlarda kanser olmayan tümörlerin oluşmasına neden olur. Belirtiler tümörlerin yerine göre değişim gösterir.
En sık belirtiler;

 • Cilt problemleri; ışık lekeleri, kalınlaşmış deri
 • Nöbet
 • Davranış problemleri
 • Öğrenme problemleri
 • Mental problemler
 • Böbrek problemleri

 

Bazı insanlarda doğuştan Tuberous Sklerozis bulguları olabilir. Bazılarında ise belirtilerin olması için zaman geçmesi gerekir. Bazılarında hafif olurken bazılarında çok şiddetli olabilir. Bazı hastalarda tümör hayati öneme haiz yerlerde olabilir.

Tuberous Sklerozisin tedavisi yoktur fakat belirtileri tedavi edici yaklaşımlar vardır. Tedavide ilaçlar fizik tedavi derinin abrasyonu veya cerrahi uygulanabilir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

Uyku Apnesi

Uyku Apnesi sık rastlanılan ve ciddi bir hastalıktır. Uyku Apnesinde hastanın nefesi durur veya yavaşlar. Her nefes alma aralığı 10-20 saniye kadar olur. Bu aralıklar saatte 20-30 kez olur.

En sık rastlanılanı tıkayıcı uyku apnesidir. Burada ağızdan veya burundan yeterli miktarda hava alamama hadisesidir. Bu olduğunda kan oksijen seviyesi düşer. Normal nefes horlama veya boğuluyormuş gibi seslerle olur. Uyku Apnesi olan kişiler genellikle çok sesli horlarlar. Fakat her horlayan da Uyku Apnesi değilidir.

Eğer kişinin uykusu kesintilere uğruyorsa, gündüz uykulu oluyorsa Uyku Apnesi olabilir. Uyku Apnesi olan hastalar trafik kazalarına, iş ile ilgili kazalara ve tıbbi problemlere maruz kalırlar. Eğer bu hastalık varsa tedavi edilmelidir.

 

beyincerrahisi ana sayfa...

( Batı Nil ) West Nile Virüs Hastalığı

İlk kez 1999 da ABD de görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığı taşıyan sivri sinekler hastalığı bulaştırırlar. West Nile Virüs Hastalığı bulaşan kişilerde genellikle şikayet yok yada hafiftir. Hastalığın belirtileri ateş, baş ağrısı, vücutta genel ağrı, cilt döküntüsü ve şişmiş lenf bezleridir. Eğer West Nile Virüs Hastalığı beyne girerse ölümcül olabilir, Ensefalit veya menenjit denilen beyin iltihabına neden olur.

Yaşlı hastalar daha fazla risktedirler. Bilinen bir aşı veya tedavisi yok olup en iyisi West Nile Virüs Hastalığına sahip sivri sineklerden kaçınmaktır.

 • Sinek kovucu kullanın
 • Sivri sinek çeken durağan su çiçek saksılarından uzak durun
 • Alaca karanlıkta içeride durun bu esnada sivri sinekler daha fazladır
 • Cam tel kullanabilirsiniz

beyincerrahisi ana sayfa...

Wilson Hastalığı

Bakır depo hastalığı da denilir

Wilson Hastalığı nadir görülen genetik bir hastalık olup vücutta bakır birikmesi olmaktadır. Normalde eğer vücudun ihtiyacı yoksa karaciğer safra kesesi yolu ile bakırı atar. Wilson Hastalığında bu olmaz, karaciğerde birikir ve ona zarar verir. Zamanla biriken bakır damara girip kana karışır. Bütün vücuda yayılan bakır böbrek göz ve beyne zarar verir.

Doğumdan hemen sonra bakır birikmeye başlar. Belirtiler 6 ve 20 yaş arasında başlar fakat 40 yaşında da başlayabilir. En tipik bulgusu kornea denilen gözün şeffaf kısmında bakır rengi halenin oluşmasıdır.

Wilson Hastalığı teşhis edildi ise kiş ilaçlar alacak ve hayatı boyunca bakırdan fakir diyet kullanacaktır. Erken tanı ve tedavi hastanın normal yaşamasını sağlar.

 

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

 

Yüz yaralanmaları ve hastalıkları

Yüz yaralanmaları ve hastalıkları ağrıya sebep olup görünüşünüzü etkileyebilir. Ciddi olgularda hastanın görünüşünü, konuşmasını, nefes almasını ve yutkunmasını etkileyebilir. Yüz kemiklerinden burun ve çene kemikleri en sık travmatize olanlardır.

Bazı hastalıklar yüz hastalıklarına neden olur örneğin; trigeminal nevralji, Bell’s paralizisi gibi yüzün bir tarafa kaydığı ve etkilenen tarafta gözün kapatılamadığı durumlar olabilir. Doğum defektleri de yüzü etkileyebilir. Yarık damak ve dudak en sık rastlanılan defekt tiplerindendir.

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Zona Hastalığı

Postherpetik Nöralji veya herpes zoster de denilir.

Zona Hastalığı varisella zoster virüsünün sebep olduğu bir hadisedir, aynı virüz suçiçeği hastalığını da yapar. Kişi suçiçeği geçirdikten sonra virüs kişinin vücudunda kalır. Yıllarca problem yaratmaz. Yaş ilerleyince virüs zona olarak tekrar görülür. Suçiçeği gibi zonayı da başka birinden almak mümkün değildir.

Zonanın erken bulgusu, yanıcı batıcı ağrı, iğneleme ve kaşınmadır. Vücudun veya yüzün bir tarafında olur. Ağrı hafif veya şiddetli olabilir. Ağrı kabarıklıklar iyileştikten birkaç hafta ay ve hatta yıl kadar sürebilir.

Tam bir tedavisi yoktur. Erken dönemde anti viral ilaçlar ile yardımcı olunabilir. Aşı zonayı engelleyebilir veya etkisini azaltabilir. İlaçlar aynı zamanda ağrının geçmesi ve azalmasını sağlayabilir. Aşı 60 yaş ve üzeri insanlar için kullanılabilir.

 

 

beyincerrahisi ana sayfa...

 

Başlıca Hastalıklar

Hareket bozukluğu cerrahisi, Distoni, serebral palsy, intensiyonel tremor, Parkinson Hastalığı Cerrahisi, Talamotomi, Pallidotomi, Subtalamotomi, Derin Beyin Stimülasyonu(DBS), Trigeminal Nevralji, Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu, Balon Kompresyonu, Mikrovasküler Dekompresyon, Astrositom, Oligodenerogliom, Glioblastoma Multiforme, Meningioma, Pineal, Medulloblastoma, Epandimoma, Hemanjioblastoma, Serebral Lenfoma, Kranyofaringioma, Kolloid kist, Hipofiz Tümörü, Cushing, Akromegali, Prolaktinoma, Ağrı Cerrahisi, Akustik Nörinom, Kavernoma, Beyin Cerrahisi, Spastisite, Anevrizma, Arteriyovenöz Malformasyon, AVM, Hidrosefali, Normal basınçlı hidrosefali, Subdural hematom, intraserebral hematom, Hemikranyektomi, Epilepsi cerrahisi, Karpal Tünel, Unlar oluk, Chiari malformasyonu, Kronik subdural hematom, yüz ağrısı, hareket bozukluğu, Kronyoplasti, Kronyosinostoz, stereotaktik biyopsi, stereotaksi, Trigeminal sinir dal avulsiyonu, beyin tümörü, düşük grade’li tümörler, mikst tümörler, yüksek gradeli tümörler, anaplastik astrositom, primitif nöroektodermal tümör, ventriküler tümörler, diğer nadir tümörler, metastatik beyin tümörü ameliyatları, omurilik tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, nonfonksiyonel hipofiz adenomu, pontoserebellar köşe tümörleri, intratekal ilaç infüzyonu, kordotomi, dorsal rizotomi, spinal kord stimülasyonu, drez ameliyatı, derin beyin stimülasyonu, stereotaktik singulotomi, mezansefalotomi, sempatektomi, serebrovasküler hastalıklar, anevrizma kliplenmesi, endovasküler GDC embolizasyon, endovasküler embolizasyon, kavernoma cerrahisi, inme cerrahi tedavisi, revaskülarizasyon ameliyatları, temporal lobektomi, amigdalohipokampektomi, ektretemporal lob rezeksiyonları, multipl subpial transseksiyon, vagal stimülasyon, omurga hastalıkları cerrahisi, servikal torakal ve lomber disk cerrahisi, periferik sinir hastalıkları cerrahisi, tuzak nöropatisi, tarsal tünel sendromu, gelişim anomolileri, meningomyelosel, tethered cord sendromu, dandy walker sendromu, araknoid kist, kranyosinostoz ameliyatları, kafa travmaları.